torsdag 30 augusti 2018

Luppen! Babblarna!

Idag på samlingen kom det några nya kompisar till oss på Luppen.
De heter Babblarna och har flyttat in i Babblarnas hus.