måndag 26 augusti 2019

Spejarna 23/8

Idag byggde vi upp en balans/hinderbana inne på fotbollsplanen för att uppmuntra barnen till fysiska aktiviteter ute.

"Förskolan ska ge varje barn möjlighet att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning."
Med duplot byggdes det flaggor.