tisdag 18 juni 2019

Ny flik med länkar till styrdokument

Högst upp på bloggens förstasida finns det olika flikar.

En nyhet är att du som vårdnadshavare nu kan hitta länkar till våra styrdokument under en av flikarna.

Här kan du läsa:

- Läroplan för förskolan 2018

- Barnkonventionen

- Plan mot diskriminering och kränkande behandling som är specifik för vår förskola

- IKT-plan för förskoleområde Innerstaden 2


Har du frågor om innehållet kan du prata med personalen på ditt barns avdelning eller maila förste förskollärare Daniel Nyström på daniel.nystrom@malmo.se

måndag 17 juni 2019

VU-dagar Hösten 2019

Den 9 september och 15 oktober har Bellevue förskola stängt på grund av utbildning för personalen.

Förskolan i Malmö ska vara likvärdig, av god kvalitet och uppnå uppsatta mål. Därför avsätts tid för dokumentation, analys, kompetensutveckling och reflektion. Detta omfattar fyra dagar varje läsår.
Om du som vårdnadshavare inte kan ha ditt barn hemma den här dagen så vill vi att du meddelar personalen minst fjorton dagar innan, så vi kan ordna omsorg på annan förskola för ditt barn.

Välkommen att höra av dig om du har frågor!

Med vänliga hälsningar
Lars Norlin, förskolechef
0703-67 86 11
lars.norlin@malmo.se

onsdag 5 juni 2019

Till vårdnadshavare under sommarveckorna 26-31


Vi kommer att vara sammanslagna på Rönneholms förskola veckorna 26-31.
Erikslust och Rönneholm kommer att börja sammanslagningen v 26, Bellevue förskola kommer v 27 och Gyllebo och Mellanheden kommer till Rönneholm v 28.
Rönneholms förskolas adress är Nordlindsväg 86 precis vid Rönneholmsparken.
Under dessa veckor kommer det att finnas personal och barn från Rönneholm, Bellevue, Erikslust, Gyllebo och Mellanhedens förskolor öppettiderna är 6.15–17.30.
Se nedan vilka avdelningar respektive förskola kommer att disponera.

Dörrkoden får ni muntligen av era barns pedagoger, vänligen håll denna mellan er vuxna och endast till de som hämtar och lämnar för era barns säkerhet.

Vi har tillgång till Rönneholms Christiania-cyklar som kommer att användas för olika utflykter i vår vackra stad.
Då vi är flera förskolor tillsammans har vi sammanställt en sommarpärm med rutiner, riktlinjer utifrån Trygg och säker förskola och annan nyttig och användbar information för våra pedagoger för att skapa en trygg och säker förskola under vår sammanslagning.

All mat som kommer att serveras under sammanslagningen tillagas i vårt kök på Rönneholms förskola.

Egen ryggsäck tar barnen med hemifrån packad med extrakläder, solkräm, solhatt, blöjor mm som barnen har behov av under sin förskolevistelse.
Tänk på att namna barnens kläder väl synligt då det är flera förskolor på en förskola.

Respektive förskola har med sig sina egna telefoner.

Avdelningar:
Erikslust Förskola
v.26-31 – Avdelning Skeppet och Droppen
Bellevue Förskola
v.27-31 Avdelning Skeppet och Droppen
Gyllebo & Mellanheden Förskola
v. 28-31 – Avdelning Pärlan
Rönneholms Förskola
v. 26-27 – Avdelning Snäckan, Bron och Pärlan
v. 28-31 – Avdelning Snäckan och Bron

Med vänlig hälsning

Anette Åkesson                                        Linda Åkesson                                         
Biträdande Förskolechef                           Biträdande Förskolechef                          
Gyllebo & Mellanhedens Förskolor          Bellevue & Erikslust Förskolor                
anette.akesson@malom.se                        linda.akesson44@malmo.se

Marlene Meltberg    
Biträdande Förskolechef
Rönneholms Förskola
marlene.meltberg@malmo.se