Föräldrasamverkan

På Bellevue förskola vill vi att föräldrar ska känna sig trygga när de lämnar sina barn.
De ska känna att de är delaktiga, kan påverka och att vi tar tillvara deras tankar och idéer i samarbetet kring deras barn genom:
  • Föräldramöten
  • Drop-in
  • Utvecklingssamtal
  • Vernissage/ musiksamkväm
  • Luciafirande
  • Sommarfest
  • Dagliga kontakten
Vi har även ett öppet föräldraråd varje termin som ger dig möjlighet att som förälder engagera dig i förskolans generella frågor, få aktuell information samt föra fram dina och eventuellt andra föräldrars synpunkter. Ingen fråga är för liten att ta upp. Vi diskuterar endast frågor av generell karaktär som påverkar barnen i stort.