Om Bellevue förskola

På Bellevue förskola är barnen indelade i fyra grupper - Kikaren, Luppen, Kompassen och Äventyrarna.
På Bellevue förskola utgår vi ifrån ledorden "Jag vill, jag får och jag kan".
Vi vill att miljön på förskolan ska erbjuda barnen möjligheter till att upptäcka, utforska och skapa. Verksamheten ska genomsyras av lustfyllt lärande och lek.
Vi strävar efter en tillåtande och tillgänglig miljö där  materialet är på barnens nivå så de kan göra sina egna val.
Vi skapar mötesplatser som till exempel ateljé, bygg- och konstruktionshörnor, språkhörnor, matematikrum, rörelserum som ska präglas av delaktighet och locka till nyfikenhet.
 Är du/ni intresserad av att veta mer kontakta gärna biträdande förskolechef Anette Åkesson.