Styrdokument och lokala planer


Här hittar du de styrdokument som förskolans utbildning vilar på. Här finns även lokala planer utarbetade för just vårt förskoleområde - Innerstaden 2.


Läroplan för förskolan 2018

Barnkonventionen
Plan mot diskriminering och kränkande behandling

IKT-plan för förskoleområde Innerstaden 2