måndag 27 maj 2019

Diskussioner i det öppna föräldrarådet

Först vill vi rikta ett stort tack till er vårdnadshavare som kom på föräldrarådet och för ert engagemang i frågorna som gjorde att det blev bra diskussioner.

I det öppna föräldrarådet presenterade ledningen de ändringar som den reviderade läroplanen för förskolan innehåller.

Vi samtalade bland annat om:
  • hållbar utveckling (vad betyder ekonomisk hållbarhet för oss i förskolan?)
  • språkutveckling och högläsning (under hösten kommer vi påbörja ett arbete med att ta fram en gemensam språkplan för vårt förskoleområde)
  • digitalisering (vi har tagit fram en gemensam ikt-plan för vårt förskoleområde som kommer finnas tillgänglig på avdelningarna och på förskolans hemsida inom kort.
  • barns delaktighet och inflytande (Barnkonventionen blir lag 2020.)
  • begreppen utbildning och undervisning (detta är begrepp som inte har diskuterats så mycket i förskolans värld trots att dem funnits med i skollagen men i och med att begreppen nu kommer med i läroplanen så kommer vi diskutera och använda dessa begrepp mer.)
Vi kommer att ha ett öppet föräldraråd en gång per termin där alla vårdnadshavare är välkomna att deltaga och bidra med åsikter och funderingar kring den utbildning Bellevue förskola erbjuder era barn.