torsdag 20 augusti 2020

kompassen utflyktvälkomna tillbaka till kompassen! 
Nu är nästan alla barnen tillbaka på kompassen efter sommaren. Två av våra barn är nya på Bellevue förskola, de andra barnen har gått på några av de  andra avdelningar.

Idag gick vi till sövdesborgsplans lekplats som ligger i närheten av förskolan. 
Här hade många av barnen varit innan.