torsdag 20 maj 2021

Äventyrarna skapande

 I onsdags hade vi rörelse utomhus och olika skapandestationer inomhus.

Barnen erbjöds olika material och metoder för att variera i sitt skapandet och testa olika metoder.

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form och rörelse."