fredag 1 december 2017

Skogen på Luppen

Vi arbetar vidare med vårt tema Djuren i skogen och tillsammans med barnen försöker vi skapa en alltmer skogslik miljö på avdelningen. 


 Träd har växt fram, som på olika sätt symboliserar årstidsväxlingarna. Vi såg att barnen hade ett intresse för kojor och vi skapade därför ett björnide för att koppla intresset till temat. I kuben projicerar vi bland annat skog, hav och de animerade filmerna "småkryp". Barnen sitter ofta i kuben och diskuterar vad de ser men det är även en plats där de kryper in för att bara vila och återhämtning. Vi arbetar också vidare med de tre djuren Ekorre, Älg och Björn, som vi även gjort grupper efter. Vi fokuserar på djurens spår och kopplar till storlek och form men också till årstid och vad djuren gör på vintern. 
 Björnarna skapar björnar i lera
Älgarna byggde ett djurbo. Förra veckan hade vi även besök av Anna Rynefors som spelade upp en musikalisk teater om Bockarna Bruse. Efter teatern fick barnen gå över trollets bro, mycket uppskattat!  /Luppen