tisdag 24 april 2018

Kompassen

Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dygnsrytm och miljö. Såväl omvårdnad som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt.
Citat läroplan för förskolan På dagens uppevila lyssnade vi på " sleep music with ocean and jungle sounds" efter vi legat ner och lyssnat en stund på musiken, satte vi oss vid borden och ritade något som vi tänkte på när vi lyssnade till musiken.


På tidigare uppevilor har vi lyssnat på sagor som handlar om olika saker ur verkligheten, som t ex vad man ska göra om man behöver ringa 112 och om man går vilse. Efter sagorna har vi pratat om vad de handlade om.