tisdag 23 april 2019

Kikaren - Sandslott

Vårt bygg-  och konstruktionstema fortsätter! Idag läste vi en bok om att dela med sig av våra leksaker och vara en bra vän, vi fortsatte att prata om slott och sandslott. På gården byggde vi tillsammans ett sandslott och barnen kom fram till att det bara funkar att bygga med den mörka sanden, inte den ljusa. Tillsammans grävde, banka och byggde vi och resultatet ser ni nedan. Vi avsluta med att sätta flaggor i en del av tornen. 
- stimulera barnens samspel
- utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp
- utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa
- utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer
-utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap