tisdag 30 april 2019

Öppet föräldraråd 23 maj


Välkomna till Öppet Föräldraråd på Bellevue förskola
Torsdagen 23 maj 2019 kl 18:00-19:30

Detta föräldraråd är ett öppet möte för alla vårdnadshavare
som har sina barn på Bellevue förskola, då vi kommer att
presentera följande från vår verksamhet:

Ø Den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö18

Ø Övriga frågor

Ni kommer att få en inbjudan. Vi vill gärna veta hur många som kommer så lämna in talongen på inbjudan till respektive avdelningspersonal senast fredagen den 17 maj om ni kommer.

Har ni frågor och funderingar ni vill att vi skall ta upp
under kvällen, skicka dessa till förste förskollärare Daniel på daniel.nystrom@malmo.se

Under våra öppna föräldraråd diskuterar vi inte enskilda barn/pedagoger/händelser som sker på förskolan utan dessa samtal sker i andra forum. Vi kommer fokusera på gemensam information och utvecklingsmöjligheter när det gäller samverkan mellan hem och förskola.

Med vänlig hälsning
Lars, Linda och Daniel
Ledningsgrupp Förskoleområde Innerstaden 2