måndag 23 september 2019

Utvecklingsbesök 2/10

Den 2 oktober får Bellevue förskola ett utvecklingsbesök.

Utvecklingsbesöken är en del i arbetet för ökad likvärdighet i Malmös förskolor. Med likvärdighet menas att alla barn i Malmö har rätt till en förskoleverksamhet av god kvalitet oavsett på vilken förskola eller på vilken avdelning barnet har sin plats. Därför genomför förskoleförvaltningen utvecklingsbesök – en möjlighet för varje förskola att samtala om sin verksamhet med någon utifrån. Under en dag deltar observatörer i verksamheten. Efter besöket får förskolan återkoppling på vad som upplevs vara deras styrkor respektive utmaningar.

Under utvecklingsbesöket rör sig observatörer runt i verksamheten, samtalar med personalen och observerar samt dokumenterar aktiviteter och miljöer. Varken barn eller personal fotograferas.

På höstens öppna föräldraråd kommer ni vårdnadshavare att få veta mer om hur utvecklingsbesöket gick. Datum för detta är 20/11. En formell inbjudan kommer senare.

Har ni frågor om utvecklingsbesöket kan ni kontakta:

Daniel Nyström, förste förskollärare
Epost: daniel.nystrom@malmo.se
Tele: 0738-52 49 98

Anette Åkesson, biträdande förskolechef
Epost: anette.akesson@malmo.se
Tele: 0723-529513

Lars Norlin, rektor
Epost: lars.norlin@malmo.se
Tele: 0703-67 86 11