torsdag 23 januari 2020

Flanosaga

Igår delade vi in barnen i två grupper. En grupp gick ut på gården. De andra barnen var inne och lyssnade på flanosagan om när de tre små grisarna bygger hus. Eftersom vårt tema är bygg och konstruktion valde vi just den sagan. Där fick vi se vilka olika material som användes och vi fick också veta vilket material som höll bäst.