fredag 17 januari 2020

kompassens årsträdEn gång i månaden kommer vi gå till lekplatsen i sölvesborgs plan för att kunna följa ett träd under en längre tid för att se vad som händer med det under olika årstider.


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
Läroplan för förskolan Lpfö 2018

Vi började med att fråga barnen om hur trädet ser ut och vilka ljud de hör.
Det är stort!
Det är grönt, det gröna  är mossa stammen.
Vi hör fågelkvitter och trafik
Det kanske kommer äpplen på trädet eller så blir det kastanjer.