fredag 13 mars 2020

Luppen "Äta mat"

Under två veckor har Luppen fördjupat sig i boken "Äta mat" som tillhör Kompisböckerna och utgår från Barnkonventionen. Vi började med att projicera upp boken på väggen där alla barn tydligt kan se bilderna från boken under tiden vi högläser. Boken finns nu även kopierad i vår bokhörna för att göra den tillgänglig för alla barn då detta material delas av alla avdelningar i huset. På lunchen pratar vi om varför det är viktig att äta mat och vi märker att barnen relaterar till det som står i boken. När vi frågar barnen vad som händer om vi inte äter mat svarar barnen: "Stopp i kroppen"  precis som bilen när inte får bensin. "Vi kan inte springa eller hoppa" säger de.

                   En favoritbok på Luppen"Förskolan ska ge varje barn möjlighet att utveckla motorik, koordinationsförmåga, kroppuppfattning så förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande".
Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, s.13