onsdag 4 mars 2020

kompassens grön flagg

Vårt arbete med grön flagg fortsätter. 
Vi har börjat prata om vad som händer sen med sakerna  som vi sorterar och slänger i återvinningen.


LPFÖ18 Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Samt ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. 
LGR11 Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.


Vi har lärt oss att maten vi slänger blir både till biogas och till kompostjord


Vi har lärt oss att saker som vi slänger i papperskorgen, används bland annat till att värma bostäder