torsdag 10 december 2020

Äventyrarna


Idag har 5-åringarna fått dramatisera olika känslor med hjälp av danssjalar. 
En pedagog introducerade genom att dansa tyst och förmedla olika känslor. 
Efter introduktionen fick barnen gissa vilka känslor som förmedlades.
Det var inte lätt att komma på. Begreppen vi började jobba med var arg/glad/förvånad.
Snabba/långsamma- eller mjuka/hårda rörelser var begrepp som diskuterades. 
Hur kan man visa en känsla med hjälp av en danssjal?


"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla; 

- förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika 
uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans
- självständighet och tillit till sin egen förmåga


I veckan har vi även hunnit med pepparkaksbak tillsammans 
med barnen och spelat in våra luciasånger som kommer projiceras
ute på Kompassens/Luppens gård.