måndag 21 december 2020

Äventyrarna målar som Picasso

I veckan som gick fick barnen testa på att måla som Picasso. Vi började med att introducera en bild av Picasso. Barnen fick kolla på den en stund för att sedan berätta vad de såg. Det var ögon, en hatt, en näsa, en mun, hår, en hals. När barnen fått dela med sig av det de såg skulle dem nu försöka förklara vad det var på bilden genom att förklara med hjälpa av att benämna olika färger och former utan att berätta att det liknade en gubbe. 

Sen kollade vi på ytterligare en bild och barnen fick nu försöka berätta vad dem såg utan att säga att det  var ett ansikte. Nu gick det lättare att förklara när vi testat tillsammans på den första bilden.

När vi hade haft samtal om bilderna fick barnen själv testa på att måla som Picasso. 
Det blev många olika färger och former som skapades. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla; 
- intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa (Lpfö18).