måndag 5 juni 2017

Fredagens VU-dag

I fredags var förskolan stängd och vi i personalen var tillsammans med Erikslust förskola på Rådhuset, i den anrika Kompanisalen.


Alla avdelningar hade dagen till ära förberett en presentation av något som man jobbat med under året som man ville dela med sig av till sina kollegor. Vi arbetar mycket för att lära av varandra i hela förskoleområdet. Det var en förmiddag full av inspiration och kreativitet.


Pärlan presenterade sitt dinosaurieprojekt som man arbetat med och kopplade det till lärande utifrån skapande men även matematik då man jämfört olika dinosauriers storlekar och även gjort en dinosaurie som är lika stor som barnen.


Snäckan presenterade sitt byggprojekt 3D som resulterade i ett växthus och odlingar. Efter en ganska lång väntan kunde barnen skörda sin egen sallad och mumsa i sig den. Snäckan höll också i en workshop där alla fick göra blombomber av blålera, jord, vatten och fröer. När blåleran torkar och spricker har fröerna grott och blommor.


Skattkammaren presenterade sitt arbete med Alfons vänskapslåda som är ett material framtaget i samarbete med organisationen Friends. Här finns böcker om Alfons och handledning i hur man kan arbeta med barngruppen om olika ämnen som berör relationer och vänskap.


Upptäckarna gav en bred bild av sin verksamhet utifrån förskolans utvecklingsområden och läroplanens områden, som språkutveckling, matematik och naturvetenskap. De berättade också om sitt arbete med musikinstrument och att även de yngsta barnen vet vad en klaves, en gurka och en triangel är.


Äventyrarna berättade om hur man arbetar med sina Äventyrsböcker där barnen själva dokumenterar sitt lärande på förskolan med hjälp av bilder, text och teckningar. På det här sättet blir det naturligt för barnen att reflektera kring sitt lärande och vi pedagoger får ett bra tillfälle att samtala med barnen om vad de varit med om och vad varje barn har tyckt varit intressant under veckan.


Kristallen på Erikslust har haft många inskolningar under hösten och presenterade hur man arbetat för att få alla barn och föräldrar att känna trygghet i den nya miljön och med all personal. På förra VU-dagen berättade en av områdets psykologer om just inskolningsprocessen och vad som kan vara viktigt att tänka på. På så sätt har vi fått ett gemensamt språk för att prata om inskolning vilket har varit nyttigt. Begrepp som anknytning, första och andra anknytningsperson och barns olika reaktioner vid separation.


Diamanten på Erikslust berättade om sitt Rymd-projekt och om hur olika delar av läroplanen har kopplats till projektet. Skapande, språkutveckling, matematik och naturvetenskap som fysik och biologi bland annat. Efter ett tag gick barnens intresse över till dinosaurier och då ser vi på vilket sätt vi kan utmana barnen i deras lärande kring dinosaurier, även här utifrån läroplanen såklart.


Efter allas presentationer promenerade vi till Slottsparken och åt en god pastasallad som Ban gjort till oss. Sedan satt vi i de arbetslag som kommer börja arbeta ihop till hösten för att börja diskutera höstens verksamheter.


Vi hade också team-building i de nya arbetslagen och sammankopplade det till en fortbildning i utematematik med qr-koder. Det var en slags tipsrunda där man använder en app i telefonen för att scanna en qr-kod, då skickas man vidare till en länk och en film där man får en instruktion om vad man ska göra, till exempel - hitta en kort och en lång pinne, hitta något lätt och något tungt eller sortera stenar från den största till den minsta.


Kolla in länken för att se hur en instruktion kan se ut: https://youtu.be/d7u0NHztpR8
Helt enkelt en väldigt lärorik dag fylld av kreativitet som visar och skapar spännande verksamheter för era barn!


/Personalen på Bellevue förskola