torsdag 22 juni 2017

Midsommar på Bellevue förskola 2017

Idag har vi firat in sommaren 2017 på förskolan! Alla avdelningar har gemensamt klätt stången bla med våra egenodlade blåklint och med alla blommor som vi fått av er föräldrar och barn. Vi tackar ödmjukast för det och önskar alla en Härlig Midsommar!