onsdag 7 juni 2017

Summering av årets barnrådUnder året som gått har vi infört barnråd på Bellevue förskola. Detta är dels i syfte att barnen ska få ett större inflytande, dels i syfte att lära barnen och göra dem medvetna om den demokratiska processen. Inför varje barnråd diskuterar man de frågor som ska tas upp så att alla får en chans att uttrycka sig. Det är sedan representanten tillsammans med de vuxna som ser till att representanten tar med sig informationen till barnrådet. Efter barnrådet berättar representanten med de vuxnas stöd och hjälp om vad som togs upp på barnrådet.

 

Vi har hunnit diskutera många saker under året. Önskemål om material såväl inne som ute, maten på förskolan, hur vi firar olika traditioner, hur barnen skulle vilja att vi firar traditionerna och barnkonventionen. Med barnkonventionen har vi bland annat lyft frågor som Vad är ett barn?, Vad är en vuxen? och Bra och dåliga hemligheter.

 
När det gäller hur barnen vill fira traditioner tar vi med oss:


Höstfesten: Bra med ansiktsmålning och läskig mat. Naglarna (mandeln) var inte goda.

 

Påskfest: Det var roligt att dansa och måla ägg. Barnens förslag till nästa år: Kom alla mina kycklingar.  Pjätt. Ansiktsmålning. Pärla en påskkyckling. Äggjakt. Stafett – ägg på sked.

Förskolans dag: barnen tyckte det mesta var roligt, men saknade musik och disco. Flera barn har också önskemål om mer sport, som fotboll, friidrott (längdhopp, kulstötning, löpning) och boxning.

Till hösten kör vi vidare med barnrådet, men då med nya representanter.

/Daniel och Pernilla