onsdag 22 november 2017

Äventyrarna : Flyter eller sjunker

Idag har Stubben & Kvisten gjort experiment, med hjälp av Bruno. Flyter en plastsked eller sjunker den? Flyter eller sjunker ett glas? Det skall vi ta reda på.
Vi började med att rada ut alla föremål på golvet, fyllde en bunke med vatten och satte igång.
Barnen fick ställa en hypotes som forskare brukar göra innan de gör experiment. Pedagogen berättade att en hypotes är en slags gissning om vad man tror kommer att hända.

Det kan vara lite klurigt ibland, t.ex när en sak först flyter och sedan sjunker. Eller att en sked gjord av plast flyter medan en sked gjord av metall sjunker.
Barnen har ett bra resonemang om varför det blir på olika sätt.
"Svåra" saker som varför en plastsked flyter och en metallsked sjunker. Bruno har roliga saker med sig i sin ryggsäck tycker barnen.
Det finns många mer eller mindre krångliga/svåra begrepp inom naturvetenskapen som barnen kommer att komma i kontakt med senare, och det är inte meningen att de ska lära sig alla begreppen i förskolan. Men ju fler gånger man har hört ett ord desto lättare är det att ordet får en innebörd vilket även är bra för barnets språkutveckling.