onsdag 29 november 2017

VU-dagen i måndags

I måndags hade vi verksamhetsutvecklingsdag och förskolan var stängd så att all personal kan fortbilda sig och/eller ägna sig åt att analysera och utveckla verksamheten på olika sätt.


Nu i måndags ägnade vi större delen av dagen åt Relationell pedagogik och började med att lyssna på en föreläsning av Sven Persson som är forskare vid Malmö Högskola. Relation pedagogik bygger på teorier om att kvalité i förskolan påverkas mycket av relationer mellan barn och pedagoger och vikten av att en som pedagog är medveten och reflekterar kring detta.


Efter föreläsningen satt vi i tvärgrupper mellan förskolorna på området och diskuterade olika frågor utifrån föreläsningen. Det gällde bland annat hur vi kan dokumentera arbetet med vårt relationsbyggande och en fördjupning i icke-verbal kommunikation.


På eftermiddagen satt arbetslagen och diskuterade förmiddagens arbete tillsammans - hur vill arbetslaget att arbetet med relationell pedagogik ska se ut på just deras avdelning.


En del av eftermiddagen ägnade vi också åt att arbeta med något av våra tre utvecklingsområden som finns i vår kvalitetsplan - naturvetenskap, pedagogiska miljöer och alla barns rätt till stöd.


En intressant och givande dag!


/Daniel, förste förskollärare