onsdag 16 maj 2018

Spejarna

På förmiddagen tittade vi i Alfons vänskapslåda!
Vi tittade på en bild som barnen skulle berätta om.
Vad händer här?
Varför är pojken ledsen?
Hur kan man vara en bra kompis?
Hur känner sig pojken?