onsdag 23 maj 2018

Hoppa på ett ben

Barnet övar att hoppa på ett ben, de tyckte att det var rolig. Kropp rörelse är viktig för att få balans.