tisdag 22 maj 2018

Spejarna

I barngruppen idag, tog vi upp några frågor som barnen undrade över.
Hur mycket väger hjärnan? Hur mycket väger en katts hjärna?
Vi tog reda på detta tillsammans.
Elefantens hjärna väger 5kg, en människas hjärna väger 1,2kg och kattens hjärna väger 30g.

Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt  förmåga att leka och lära (Lpfö 98 reviderad 2010).