måndag 14 oktober 2019

Information från ledningen

Vi vill påminna om att förskolan inte ska fungera som en plats där ni
som vårdnadshavare kan byta/dela ut information gällande saker som 
sker utanför förskolan till varandra. Hallen och barnens platser får 
inte användas för att till exempel sätta upp kalasinbjudningar.


Om önskemål finns att ha en kontaktlista i anslutning till hallen på 
avdelningen kan vi sätta upp en sådan. Då kan vårdnadshavare som 
önskar skriva upp sina kontaktuppgifter där.