måndag 7 oktober 2019

Rörelse på Kikaren

Under förmiddagen har vi haft "miniröris" i rörelserummet
och på eftermiddagen har vi byggt en "hinderbana" inne på Kikaren.