fredag 8 november 2019

Ändrad tid för det Öppna föräldrarådet

Vi tvingas tyvärr ändra tiden för det öppna föräldrarådet som skulle varit den 20/11.

NY TID blir den 10/12 18.00-19.30.

Innehållet är detsamma - den återkoppling som vi fick efter utvecklingsbesöket. Vilka styrkor respektive utmaningar såg besökarna på Bellevue förskola?

En individuell inbjudan kommer inom kort.