torsdag 18 juni 2020

Kvalitetsrapport 2020


Nu har vi sammanställt utvärderingen av den utbildning och undervisning vi erbjuder barnen i en kvalitetsrapport. Här har vi också identifierat framgångsområde och ställt upp mål för kommande år.

Under 2020/2021 kommer vi arbeta med tre utvecklingsområden:
- Grön flagg
- Språkutveckling
- Digitalt meningsskapande i förskolan

Vi kommer också att arbeta med ett gemensamt tema tillsammans med Gyllebo förskola:

Den magiska leken!

Ni kan läsa mer om det här i Kvalitetsrapporten som finns under fliken Styrdokument och lokala planer här på bloggen!

Har du frågor - prata med oss i personalen!