måndag 12 oktober 2020

Luppen tema fordon: Lilla vägbanan

Utifrån vårt nya tema FORDON, lägger vi just nu mycket tid på att skapa miljöer som stimulerar barnens lek och utforskande med de fordon som de under lång tid visat stort intresse för.

Här börjar vi skapa ett rum för de mindre bilarna samt lite enklare trafikskyltar.


                                 Planering av bilbana, klippa och fästa fast på golvet.


                                          Vägbanan färdig, men mer ska det bli!


Barnen leker redan nu med sina bilar i bilrummet, men de stora fordonen får inte riktigt plats. Leken med dessa bilar kräver mer utrymme och därför ska vi även göra en stor vägbana inne i samlingsrummet.