torsdag 1 oktober 2020

Språkpåsar

I vårt utvecklingsområde Språkutveckling arbetar vi med följande mål:

Förskolan ska ge varje barn möjlighet att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

(Läroplan för förskolan, Lpfö 18, s. 14) 


Arbetet med läroplansmålet är ett fortlöpande arbete. Men utöver det fortlöpande har förskolorna i vårt område fått fyra språkpåsar med spännande innehåll. Påsarna kommer att flytta runt till alla barngrupper på Bellevue och Gyllebo förskola. 
Påsarna med olika innehåll