måndag 11 januari 2021

Äventyrarna

Hej alla barn och föräldrar på Äventyrarna!

Vi vill börja med att välkomna er tillbaka efter julledigheterna och hoppas på att det nya året för med sig hopp om att vi snart kan återgå till det ”normala” igen.

 

Återblick höstterminen 2020

Vi startade terminen med kompistema då vi tyckte det var väsentligt för att skapa en trygg barngrupp och en chans för både barnen och oss vuxna att lära känna varandra.

”Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn” (Lpfö18).

Vi använde oss av Alfons-lådan som har ett samarbete med Friends. Vi läste böckerna, använde oss av samtalskorten som stöd för att stärka barnens förståelse hur det kan kännas om någon säger eller gör något dumt mot en. Genom detta har vi kunnat stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra (Lpfö18) på ett lättare sätt.

I slutet av Oktober introducerade vi boken ”Månulvarna”. Vi har läst den och projicerat upp den med hjälp av projektorn så alla barn kunde se bilderna under tiden vi läste och för att alla skulle kunna se detaljerna på varje sida i boken. Barnen har även fått rita sina egna månulvar som sitter uppe på väggarna inne på avdelningen.

Under terminen har vi även använt oss mycket av TAKK och AKK. Vi har satt upp ett veckoschema där vi varje dag sätter upp bilder som stöd för att barnen ska kunna gå dit och se vad som kommer att hända under dagen. Varje vecka har vi introducerat nya tecken och även lärt oss sånger på teckenspråk. Till jul spelade vi in ett luciatåg där barnen både sjöng och tecknade sångerna.

Femårsgruppen har träffats några gånger under höstterminen men inte i den mån vi hade planerat då det har varit mycket bortfall bland personalen som har gjort att vi fått ställa in det. Men nu till vårterminen är våra förhoppningar att vi ska kunna ha det minst en gång i veckan och fortsätta det arbetet vi planerat.

 

Vårterminen 2021

Vi fortsätter med Månulvarna och kommer att utveckla detta utifrån barnens intressen och idéer.

Vi kommer fortsätta arbetet med TAKK under hela terminen.

Under vårterminen kommer barnen få utmaningar med att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga när det gäller på- och avklädning, toalettbesök m.m. för att förbereda de barn som ska börja skolan så gott vi kan.

Tack för gott samarbete och tålamod i dessa tider!

Maria, Margrét, Daniela och Karin