torsdag 21 januari 2021

Äventyrarna vecka 2

Under förra veckan visade barnen stort intresse för att spela olika spel. 
Det som spelades var vildkatten, rim-memo och kalaha.

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla; 
– förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
– ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften."
(Lpfö18, 2018)
Barnen fick testa på att bygga med en kulbana som heter Xyloba det är ett system av byggdelar och klangstavar att stapla. På vägen ner slår kulan mot klangstavarna och avger en melodi.
"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla; 
– förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Barnen utforskade även ett material som heter Magnetic Connections.
Det går ut på att koppla ihop olika delar för att kunna få störm i de olika delarna.