tisdag 26 januari 2021

"Alla får åka med" Luppen

Luppens tema Fordon fortsätter. Just nu läser vi Alla får åka med flera gånger om dagen då barnen önskar det..och de kan den nästan utantill! Förra terminen haskapade vi en stor kartongbuss som barnen lekte med så mycket att den till sist gick sönder! Vi har nu ett nytt projekt där vi ska skapa en blå flakbil liknande den som finns i boken Alla får åka med. Igår fick de barn som ville måla bilen på en bräda. Sen ska brädan skruvas upp och tanken är att barnen ska få tillbehör från boken så att de kan gestalta de olika karaktärerna och utvidga berättelsen och gå in i fantasins värld.
Första delen färdig!
Barnen har även fått måla med bilar i färg som gav olika avtryck och de hänger nu på vår konstvägg.