torsdag 21 januari 2021

Förskoleenkäten 2021

Vi som jobbar på Bellevue förskola vill veta hur du som vårdnadshavare upplever ditt barns förskola. Det ger oss ökad förståelse och värdefull information, som vi tar vi med oss i det dagliga arbetet och i vårt kvalitetsarbete. Därför hoppas vi att du vill svara på årets förskoleenkät. Du får den med post och mejl i februari. Du kan också läsa om enkäten på www.malmo.se/forskoleenkaten