onsdag 5 september 2018

Kompassens viktiga datum


Här är några viktiga datum vad som kommer hända under hösten.

På vår läsvila som vi har efter lunchen har vi delat in barnen i två grupper: bamsegruppen och skalmansgruppen se lapp i hallen vilken grupp ditt barn tillhör.


Påminnelse: vi hade behövt få in barnkorten och schema så fort som möjligt.