tisdag 25 september 2018

Uppstarter


Förra veckan och den här veckan har vi uppstarter. Detta betyder att arbetslagen sitter tillsammans med biträdande förskolechef, förste förskollärare och förskolechef för att diskutera hur arbetslaget vill arbeta för att nå de mål som vi tillsammans satt upp för utbildningen.I vårt systematiska kvalitetsarbete har vi uppstart i september. Sedan har vi en uppföljning i november/december och en utvärdering i maj.Under 2018/2019 kommer vi ha fokus på Grön flagg, barns delaktighet och inflytande och alla barns rätt till stöd. Det sistnämnda är ett gemensamt utvecklingsområde för alla kommunala förskolor i Malmö Stad.