torsdag 13 september 2018

VU-dagen 31/8

Vad händer egentligen på vu-dagarna när förskolan är stängd?


Då arbetar vi i personalen med hur kvalitéten på vår förskola ser ut och hur vi kan utveckla den.


Den 31/8 när vi hade vu-dag sist ägnade vi förmiddagen åt att fördjupa oss i olika teorier kring barnsyn och lärande som funnits genom historien. Ledningsgruppen illustrerade olika teoretiker, som Piaget, Bowlby, Montessori och Malaguzzi som alla haft en påverkan på hur den svenska förskolan ser ut i dag. Vi satt sedan i våra arbetslag för att diskutera hur vi på vår avdelning ser på de olika teorierna och vilka vi bygger vår verksamhet på. På det här sättet når vi också den vetenskapliga grunden som hela skolsystemet ska vila på enligt skollagen.


På eftermiddagen lärde vi känna varandra bättre i arbetslagen och fick olika utmaningar som vi skulle utföra tillsammans.


Utvärderingen av den här dagen visar att det var ett mycket uppskattat upplägg och att det var väldigt givande att diskutera barnsyn tillsammans i arbetslaget för att det i längden ska ge ett likvärdigt bemötande och förhållningssätt.


Allt för att vi ska kunna ge era barn en trygg och lärorik tid hos oss på Bellevue förskola.