måndag 17 september 2018

Luppen- samling: ekorre, råtta och igelkott

Under samlingen idag har vi genom bilder försökt reda ut vilket djur som är råtta, ekorre och igelkott, då vi uppmärksammat i barngruppen att barnen blandar samman dessa tre djur. Vi satte upp ett djur i taget på whiteboarden och frågade om de visste vad djuret heter. Ekorren har ofta blivit tagen för att vara en igelkott och ekorren för att vara råtta. Vi letade även efter vilka likheter och skillnader djuren har utseendemässigt- vilka har svans? Ser svansarna lika dana ut? Någon sade att igelkotten är stickig...är de andra djuren stickiga? Vi kommer fortsätta prata om djuren under några samlingar till.