torsdag 6 september 2018

Vi tittar, vi pratar och vi skapar

Djurtemat på Kikaren fortsätter! Under gårdagen började vi leta efter kryp på gården, barnen hittade en spindel som vi tittade på i en lupp. Idag hittade vi tre stycken tvestjärtar och en myra. Genom att skriva ut bilder och ta fram en av våra leksaksspindlar kunde vi återkoppla och prata om gårdagens fynd. Hur ser en spindel ut? Hur många ben har den och var brukar vi hitta spindlar? Barnen kom fram till att spindlar kan klättra, ofta sitter dom på väggarna, och att dom har fler ben än vad barnen själva har.

Därefter fick en del av barnen skapa egna spindlar i lera.