måndag 17 februari 2020

Luppen: Familjekonstellationer


Idag har Luppen haft samling i Hemmarummet för att synliggöra olika familjekonstellationer genom bilder. Vi började med att prata om huset som målats på väggen: Hur bor ni, barn?

Barnen berättade om hur de bor, med vem, och vi lyfte likheter och skillnader däremellan.
Sedan lade vi ut bilder på golvet med motiv på olika familjer, och barnen fick välja vilken familj som representerade dem. Bilderna synliggör även olika etniciteter och funktionsvariationer. Några barn valde familj oberoende av hudfärg, det enda som var viktigt var att antalet familjemedlemmar på bilden överensstämde med deras egen. För andra barn var detaljer viktigt: " Min pappa är inte med, han har skägg".

Vi lyfte även för barnen att några barn på bilderna har två fäder. "Jag har bara en", berättade ett barn.

Vi kommer komplettera bilderna då vi under samlingen insåg att vissa familjer inte är representerade, som två mödrar, större familjer (3 barn eller fler), ensamstående mm.
Därefter läste vi några sidor ur boken Min familj för barnen
Efter samlingen hade barnen fri lek och de som ville fick pyssla fåglarna som ska sitta på Luppens fönster.