måndag 17 februari 2020

rörelse kompassen

Dessa figurer har vi använt oss av på kompassen, både i helgrupp innan mellanmålet och i våra grupper.