måndag 17 februari 2020

sopsortering kompassen grönflagg

Måndagen den 17/2

Ett av våra utvecklingsområden är grön flagg. I detta ingår att barnen är med och sopsorterar. Inne på avdelningen är barnen delaktiga genom att de själva är med och lägger skräpet i rätt återvinningslåda.
En gång i veckan följer dukvärdarna med ut och tömmer våra lådor på rätt ställe.