onsdag 13 mars 2019

Kikaren - pastaverk


"Torra makaroner"

I måndags serverades det köttbullar och makaroner, ett barn ville gärna bygga en bil av makaronerna. Idag testade vi att skapa och konstruera med pasta i olika former och lim. 

Arbetslaget ska ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga. - Lpfö

"Man kan inte äta dom här"
"När dom är mjuka kan man äta dom med ketchup och köttbullar"


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap - Lpfö


När verken torkat ska barnen få möjlighet att måla dem.