tisdag 19 mars 2019

Rocka Sockorna på Luppen 21/3

På torsdag kommer vi att Rocka Sockorna på Luppen och uppmärksamma denna dag som FN utlyst till Världsdagen för Downs syndrom. Genom att ta på oss olika strumpor slår vi ett slag för alla människors lika värde och rättigheter och kopplar till Läroplanens värdegrund och vårt utvecklingsområde Alla barns rätt till stöd. Vi kommer under samling diskutera varför vi har olika strumpor på oss, prata om mångfald och lyssna på Rocka Sockorna låten!
Här går det att läsa mer:https://rockasockorna.se/