fredag 1 mars 2019

Luppen: Kemi, Grön Flagg och Mångfald

Samlingarna på Luppen har oftast planerade teman och vi märker att barnen ofta tycker att det är spännande att se vad som ska hända och vad vi ska hitta på med sakerna vi satt fram. Presentationen väcker intresse och nyfikenhet. Idag började vi samlingen med att återkoppla till gårdagens ämne om olika hudfärger, och barnen pratade mycket om sommaren då deras hud förändras och blir mörkare. Vi behöver då solkräm annars svider det. Barnen började spontant jämföra sina armars hudfärg med varandra, som vi gjorde igår. Ett barn sade att vi bor i ett kallt land, och vi kunde konstatera att vi alla är ljusa, om än i olika nyanser.

Därefter var det dags för en klassiker, nämligen att skapa en Lavalampa (kemiskt experiment) där alla barn fick hjälpa till med olika delar av detta. Vi frågade vad som händer då vi häller ner olja i vattnet. Barnen trodde att det skulle blandas, men vi såg sedan att oljan lade sig ovanpå vatten. Nya begrepp är lösning, att olja och vatten inte kan lösa sig i varandra. Vi pratade även vad de färgade vattenbubblorna som åkte upp och ner. Barnen är oftast mest intresserade av görandet, och inte lika mycket förklaringarna till det. Därför är det viktigt att göra samma eller liknande aktiviteter flera gånger, samt använda rätt begrepp för det som händer, för att barnen ska bekanta sig med orden ordentligt. Ett exempel på detta är t ex ordet sjunka, som vi använde då barnen fick göra Flyta/sjunka experimentet. Då sade barnen att föremålen "ramlade ner" under vattenytan. Idag sade de dock att brustabletten sjönk, när den nådde flaskbotten.
Utöver detta har vi planterat kiwifrön, clementinkärnor samt fågelfrön för att se vad som kommer växa upp samt pratat om kalkonen, då det var kalkonfärs till middag idag.
Fågelmat

Kiwi