fredag 29 mars 2019

Öppet föräldraråd 23 maj

I vårt förskoleområde lägger vi stor vikt vid samverkan mellan förskola och hem. Vi erbjuder alla föräldrar att deltaga i våra öppna föräldraråd som vi har en gång per termin då vi diskuterar frågor som har med barnens pedagogiska utbildning att göra.

Vårens datum för öppet föräldraråd är den 23 maj 18.00-19.30. Inbjudan med innehåll och intresseanmälan kommer i april.

/Lars, Linda och Daniel